Vöranejdens 4H  /  Styrelsen

STYRELSEN

Ordförande

Nora Backlund

044 079 7079

Viceordförande

Fredrik Grannas

Kassör

Merja Dahlin

Övriga styrelsen

Katja Pihajakangas

Harals Svens

Barry Hassan

Ulrika Rasmus