Matglädje på barnens matskola

Matskolan är ett dagläger för 8-12-åriga barn, där barnen får uppleva matglädje med alla sinnen, besöka en bondgård och motionera.

Till varje matskoledag hör tillredning av morgonmål, lunch och mellanmål, motionspass samt diskussioner om hälsosamma levnadsvanor. Till matskolan hör också ett besök till en bondgård och en avslutande föräldramiddag.

Datum för lägren uppdateras inom kort

 

Vörå Matskola 2024 

Anmälan öppnar 1.3 på www.matskolan.fi

 

Mera information om matskolorna hittar du på www.matskolan.fi.

Back to top of page