Vöranejdens 4H  /  Matskolan

Matglädje på barnens matskola

Vörå matskola 2019 är under planering!

Matskolan är ett dagläger för 8-12-åriga barn, där barnen får uppleva matglädje med alla sinnen, besöka en bondgård och motionera.

Till varje matskoledag hör tillredning av morgonmål, lunch och mellanmål, motionspass samt diskussioner om hälsosamma levnadsvanor. Till matskolan hör också ett besök till en bondgård och en avslutande föräldramiddag.

Mera information om matskolorna hittar du på www.matskolan.fi.