Bärstation

Hösten 2020 började vi med en ny verksamhetsform, att köpa in skogsbär av kommuninvånare. Vi hoppas på att fortsätta med detta under sensommaren och hösten 2021.

Back to top of page