Styrelsen

 

Ordförande

Nora Backlund

044-0797079

norajohanna.backlund@gmail.com

Viceordförande

Fredrik Grannas

Kassör

Merja Dahlin

 

Övriga styrelsen

Katja Pihajakangas

Harals Svens

Barry Hassan