Vad är inte bättre nu på vintern än att vara ute och leka och ha skoj? Om detta låter som något för dig så ska du komma med på klubb tillsammans med Ellen och Emilia! Denna klubb ordnas utomhus!

Vi följer THLs rådande rekommendationer och uppdaterar klubben vid behov.

När? Dag och klockslag meddelas 10.1

Var? Maxmo idrottsplan eller skolgården

För vem? Åk 1-3

Deltagaravgift: 20€/deltagare, avgiften faktureras efter klubbens slut.

Klubben startar med minst 4 deltagare.

Kontakt: Verksamhetsledare Chatarina Doktar, 050 4346 040, chatarina.doktar@fs4h.fi

Anmälan till klubben här nedanför, senast fredag 21.1!

 

Back to top of page