Äventyrsklubben i Vörå och Maxmo

Klubbarna är på paus t.o.m. 25.10!

På äventyrsklubben är varje klubbträff ett äventyr. Vi har t.ex. scavanger hunt med fotografering i naturen, vi pysslar med det man hittar i naturen, lagar målarpenslar av pinnar och löv/barr och målar med dem samt leker lekar. Vi äter också ett litet mellanmål så att vi orkar med hela äventyret och tills middagen står redo hemma.

Klubbavgift: 5€/gång, faktureras efter klubben är slut.

Är du inte medlem ännu, klicka här

FRÅGOR? kontakta verksamhetsledaren 050 4346 040 eller voranejden@fs4h.fi

Klubbavgiften faktureras efter klubbens sista datum.

Back to top of page